Onze werkgroep Klassenfoto’s is al maanden druk met het verzamelen en archiveren van klassenfoto’s. Het archief is inmiddels aardig gevuld. Het maken van de bijhorende namenlijsten is echter een flinke klus. Daarvoor zijn inmiddels verschillende oud-leerlingen geraadpleegd die allemaal graag meewerkten. De belangstelling voor oude klassenfoto’s is dan ook groot. Om ons archief voor iedereen toegankelijk te maken heeft de werkgroep deze speciale pagina gemaakt  

De oudste klassenfoto dateert uit 1923. Deze foto is gemaakt voor de Lambertusschool, die stond waar tegenwoordig ‘t Dorsphuus staat. Deze school bestond uit twee klassen met in totaal 78 leerlingen. Hoofdonderwijzer Piet Teijssen had hier waarschijnlijk zijn handen vol aan. Gezien het grote aantal leerlingen in één lokaal en het ontbreken van leermiddelen, was het vaak meer een zaak van orde houden dan toekomen aan het geven van onderwijs.

Dat er in Escharen al ruim voor 1672 onderwijs gegeven werd blijkt uit een brief van Pater Columbanus, Kapucijner-pastoor van Grave. Hij schrijft in 1672 namelijk een brief aan het Bisdom over de zorgelijke toestand van de kerk en het onderwijs in Escharen: 'De kerk van Escharen ligt er treurig bij en het kerkhof is ontwijd. De schoolmeester heeft tegelijk met een stel koeien zijn intrek in de oude kerkruïne genomen. Op de fundamenten heeft hij deels zijn huis en stalling gebouwd, in het andere stuk wordt school gehouden en daarnaast heeft de schoolmeester er ook nog een herbergje. '

Met de kwaliteit van het onderwijs was het toentertijd vaak slecht gesteld, mensen voor de klas waren niet altijd voor hun vak opgeleid. Sommigen konden amper zelf lezen of schrijven en hadden allerlei bijbaantjes. In 1806 deed de overheid een eerste poging om de kwaliteit van het onderwijzend personeel te verbeteren. Iedereen die voor de klas wilde staan, moest voortaan een soort van examen afleggen. Een schoolopziener, de burgemeester, de pastoor en de kerkmeesters moesten een benoeming goedkeuren.
In het buurtschap ‘Hal’, heeft van 1840 tot 1868 een noodschool gestaan. Deze school aan de huidige Liefkenshoeksestraat, diende om de schoolgaande jeugd aan de overzijde van de Raam onderwijs te geven. De school in de dorpskom was voor hen in de wintermaanden vaak niet bereikbaar door de komst van de Beersche Maas.

Uit het jaar 1946 hebben we twee schoolfoto’s. De leerlingen van de lagere school staan verdeeld over twee groepen op de speelplaats, het huidige kerkplein. Alle kinderen uit één gezin gingen gezamenlijk op de groepsfoto zodat de ouders maar 1 foto hoefden te kopen. Tot in de jaren zestig was dit de reden dat er in die tijd geen klassenfoto’s gemaakt werden. In de kinderrijke gezinnen waren meestal meerdere schoolgaande kinderen. Pastoor Stevens vond geld uitgeven aan schoolfoto’s onnodige kosten voor de ouders. Hij was er dus op tegen en het kerkbestuur was tevens het schoolbestuur.
In 1952 werd de nieuwe Sint Franciscusschool in gebruik genomen, gebouwd aan de St Machutusweg, daar waar nu De Ester staat. In 1957 kreeg Escharen ook Kleuteronderwijs. Achter de kerk ontstond ruimte doordat de pastorie gesloopt werd en de Kleuterschool gebouwd kon worden. De kleuters van Juffr. Regien werden jaarlijks op de foto gezet. Op de lagere school werd soms een groepsfoto gemaakt van de Plechtige Heilige Communie in de 6e klas.

Toen in 1972 huidige basisschool De Ester ontstond kwamen er jaarlijks klassenfoto’s. De meeste foto’s uit ons archief zijn dus na 1972 gemaakt.

 

Op deze webpagina kunt u door te scrollen in het menu het tijdvak kiezen waarin u wilt kijken. De pagina is nog in wording dus hij is nog niet volledig ingevuld is. De namenlijsten kunt u als download bekijken. Mocht u hier aanvullingen op hebben dan horen wij dat uiteraard graag. Neem dan contact op met klassenfotos@esteren.nl. Zeker ook als in u in het bezit bent van een ontbrekende klassenfoto! Veel kijkplezier en help ons mee om het archief compleet te maken.

Maak jouw eigen website met JouwWeb